Visualització de contingut web

Bàsic de valencià

1823 BÀSIC DE VALENCIÀ
1. Objectius:
2. Continguts: Estem finalitzant els continguts i estarà disponible a partir de l'1 d'abril de 2018.
3. Dirigit a: personal dels grups A1, A2, C1, C2 i agrupacions professionals.
4. Durada: l'equivalent a 15 hores presencials
5. Participants: tots els empleats públics
6. Lloc: per Internet
7. Data: durant tot l'any 2018
8. Impartit per: IVAP