Visualització de contingut web

Oferta - Cert. Competències Admins.

L'itinerari que presentem desenrotlla la visió, habilitats i capacitats necessàries per a afrontar l'adequació als llocs administratius de l'Administració del Consell, sent una eina formativa flexible en la seua realització, i no consecutiva per als tres mòduls establits. L'itinerari formatiu, per al personal administratius (grup C i D), conduent a l'obtenció del futur Certificat de Competències Administrative,s consta de 55 cursos dividit en tres mòduls: Técnic Instrumental, Operatiu i Procedimental i Recursos Humans.

[Descarregar]