Visualització de contingut web

Oferta - Itineraris Formatius - Mòd. Operatiu Procedimental

 

ACCIÓ FORMATIVA HORES NATURALESA
Bones pràctiques administratives 20 OBLIGATÒRIA
Gestió documental 15 OBLIGATÒRIA
Comunicació escrita 25 OBLIGATÒRIA
Procediment administratiu 20 OBLIGATÒRIA
Introducció a la llengua de signes espanyola 25 Opcional
Llenguatge de gènere en l'Administació Pública 15 Opcional
Gestió econòmica pressupostària 21 Opcional
Bàsic de llenguatge administratiu valencià 25 Opcional
Llenguatge administratiu valencià (avançat) 25 Opcional
Coaching: com descobrir les nostres pròpies capacitats 20 Opcional
Legislació administrativa bàsica aplicable al personal de la Generalitat 15 Opcional
El règim general de les subvencions públiques 20 Opcional
Bàsic de formació administrativa 40 Opcional
Llenguatges jurídic-administratiu 25 Opcional
Contratació pública europea 20 Opcional
Contratació administrativa 21 Opcional
Anglés 60 Opcional