Visualització de contingut web

Oferta - Itineraris Formatius - Mòd. RRHH

 

ACCIÓ FORMATIVA HORES NATURALESA
La responsabilitat dels empleats públics o similar 20 OBLIGATÒRIA
Iniciació a la gestió de qualitat en els serveis públics 25 OBLIGATÒRIA
Prevenció de riscs genèrics i específics 15 OBLIGATÒRIA
Treball en equip 25 OBLIGATÒRIA
Atenció al ciutadà 25 Opcional
Tècniques i habilitats de comunicació 20 Opcional
Tècniques per a afrontar l'estrés 30 Opcional
El nou enfocament de la intel·ligència aplicada 30 Opcional
Autoestima i desenvolupament personal 25 Opcional
Entrenament en habilitats personals 20 Opcional
Desenvolupament de l'agudesa empàtica 20 Opcional
Potenciar el desenvolupament professional 25 Opcional
Com utilitzar la negociació per a resoldre conflictes 20 Opcional
Desenvolupament del personal al servei de les Administracions Públiques 25 Opcional
Gestió del personal 21 Opcional
Deures i drets del personal al servei de l'Administració del Consell 15 Opcional
Gestió del temps 15 Opcional