Visualització de contingut web

Oferta - Itineraris Formatius - Mód. Tècnic Instrumental

 

ACCIÓ FORMATIVA HORES NATURALESA
Protecció de dades de caràcter personal en l'Administració 20 OBLIGATÒRIA
Sistema operatiu 20 OBLIGATÒRIA
Processador de textos 20 OBLIGATÒRIA
Processador de textos  avançat 20 OBLIGATÒRIA
Internet i correu 15 OBLIGATÒRIA
Seguretat informàtica 15 OBLIGATÒRIA
Introducció a Open Office 20 Opcional
Base de dades 20 Opcional
Base de dades  avançada 20 Opcional
Full de càlcul 20 Opcional
Full de càlcul avançat 20 Opcional
Millora de rendiment amb processador de textos i full de càlcul 25 Opcional
Creació de presentacions 20 Opcional
Utilització conjunta de fulls de càlcul i base de dades en el treball administratiu: exemples d'aplicació 25 Opcional
Disseny de presentacions y comunicació 25 Opcional