Visualització de contingut web

Inici - Què és l'IVAP? - Descripció

L'Institut Valencià d'Administració Pública es crea mitjançant un Decret del Consell de 28 de gener de 1980 (DOCV núm 16, de 15 de febrer de 1980) [descarregar], com a òrgan entorn del qual gira la política de formació del personal al servei de les distintes administracions públiques de la Comunitat Valenciana, i es troba adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

Entenem la Formació com un mitjà per a aconseguir donar resposta a les necessitats i requeriments de l'estratègia de l'Administració Pública, que ha de respondre les demandes dels ciutadans.

Per això, el nostre model metodològic pretén donar resposta a la demanda de realitzar una gestió eficaç i eficient dels recursos públics, dedicats als programes de Formació al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana.

Els nostres programes de Formació mobilitzen un important volum de recursos humans i materials, que han de ser gestionats basant-se en uns criteris de qualitat. I per tant hi caldrà:

  • Conèixer les necessitats formatives dels empleats públics, per a poder desenvolupar un Pla Formatiu adient.
  • L'Avaluació Contínua del dit Pla, així com una Anàlisi Final dels Resultats del seu Impacte, que ens ajuda a dissenyar-lo i redissenyar-lo constantment, perquè responga, el més ràpidament possible, als canvis que es van produint en la Generalitat.

En aquesta pàgina trobaràs tota la informació necessària per a sentir-te partícip d'aquests processos i ajudar, amb la teua opinió, en el disseny i avaluació d'un Pla Formatiu, que és el teu.

Moltes gràcies.

L'equip de l'IVAP