Visualització de contingut web

Necessitats - Enquesta de detecció de necessitats formatives

És important per al desenrotllament dels programes de formació de l'IVAP que col·labores i respongues este qüestionari.Valorarem les teues opinions i suggeriments per a la programació del Pla de Formació de l'any que ve. 

Agraïm la teua col·laboració.

 

Objectius del qüestionari:

  • Detectar preferències y/o necessitats formatives, per àrees i títols de curs.
  • Detectar preferències quant a la modalitat formativa (presencial, online, semipresencial, teleformación, webline, etc) .
  • Detectar preferències quant a l'horari en les accions formatives en la modalitat presencial.
  • Conéixer les condicions instrumentals del lloc de treball: físiques (ordinador) , disponibilitat horària (tant presencial com online) , etc.
  • Conéixer si el futur alumnat té dificultats per a la utilització d'algun mitjà concret.
  • Conéixer la motivació per a la realització de les accions formatives. Detectar les raons principals per a la no realització de cursos.
  • Conéixer com s'assabenten dels plans de formació i com els arriba la informació.
ENQUESTA DE DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES
ÉS OBLIGATORI RESPONDRE TOTES LES PREGUNTES.

1.- Sexe

Aquest camp és obligatori.

2.- Edat

Aquest camp és obligatori.

3.- Estudis realitzats

Aquest camp és obligatori.

4.- Quin tipus de personal empleat públic eres?

Aquest camp és obligatori.

5.- A quin grup de classificació professional pertanys?

Aquest camp és obligatori.

6.- Quin horari laboral tens?

Aquest camp és obligatori.

7.- Disposes d'internet en el teu centre de treball y/o domicili?

Aquest camp és obligatori.

8.- Indica la modalitat que preferixes per a realitzar formació

Aquest camp és obligatori.

9.- Indica les raons que t'impedixen o dificulten la realització de formació presencial:

Aquest camp és obligatori.

10.-En els cursos presencials quantes sessions de formació preferixes a la setmana?

Aquest camp és obligatori.

11.-Indica el grau de dificultat que suposa realitzar la formació online en el teu centre de treball

Aquest camp és obligatori.

12.-Indica el grau de dificultat que suposa realitzar la formació online fora del teu centre de treball

Aquest camp és obligatori.

13.-Indica el grau de dificultat que suposa realitzar la formació online durant el teu horari laboral (entenent que disposes de permís per a això) .

Aquest camp és obligatori.

14.- Quins trimestres de l'any consideres més idonis per a realitzar la formació? Selecciona un o dos trimestres.

Aquest camp és obligatori.

15.- Indica les àrees en què t'agradaria rebre formació. Pots triar quantes consideres.

16.- Quina duració consideres adequada per a un curs presencial?

Aquest camp és obligatori.

17.- Què horario/s consideres més adecuado/s per a realitzar un curs presencial? Assenyala màxim 2 opcions.

18.- Quina duració consideres adequada per a un curs online?

Aquest camp és obligatori.

19.- Quina és la motivació principal per la que realitzes formació?

Aquest camp és obligatori.

20.- Ordena els següents aspectes segons consideres la seua importància per a aconseguir que la formació siga útil i de major qualitat.

Que la informació prèvia a l'inici del curs siga prou (publicitat, continguts, calendari de realització, etc)

Aquest camp és obligatori.

Que el grup d'alumnes siga homogeni en el nivell de coneixements previs relacionat amb el curs

Aquest camp és obligatori.

Que hi haja professors qualificats, experts en la matèria i amb la suficient capacitat pedagògica

Aquest camp és obligatori.

Que existisquen activitats pràctiques

Aquest camp és obligatori.

Que els continguts de formació contribuïsquen al meu promoción/desarrollo professional

Aquest camp és obligatori.

Que la formació siga útil per al meu lloc de treball

Aquest camp és obligatori.

21.- En quina província està el teu lloc de treball?

Aquest camp és obligatori.