Visualització de contingut web

Oferta - Formació Presencial

El pla de formació de l'IVAP està dirigit al personal al servici de la Generalitat i comprén la formació contínua i la formació especialitzada.

La formació contínua està relacionada amb l'entorn de la pròpia persona. El seu objectiu es centra en el desenvolupament personal i autorrealització, per tal d'integrar i motivar a la persona en el desenvolupament del seu treball.

La formació especialitzada està relacionada amb l'activitat i el lloc de treball que una persona desenvolupa en l'Administració Pública. El seu objectiu es centra a millorar els coneixements i habilitats de l'activitat professional que desenvolupa l'empleat públic, per a millorar la qualitat dels servicis públics. Per això atén, preferentment, les necessitats de formació de les conselleries i organismes que en depenen, així com les peticions comunes a totes estes per grans àrees d'especialitat, o formació dirigida a col·lectius específics.

 

Resolució i Normativa

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, de la Direcció General de  Funció  Pública,  per  la  qual  es  convoquen  les  accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2017.

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Direcció General  de  Funció  Pública, per la qual es convoquen accions formatives per al segon semestre de 2017.

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2017, de la Direcció General  de  Funció  Pública, per la qual es convoca el Pla Interadminstratiu de Formació Local per al segon semestre de 2017.

Dades Pla de Formació

Visor de contenido web

Oferta formativa - Calendari

Programació mesual dels cursos de formació