Visualització de contingut web

Oferta - Formació Presencial

El pla de formació de l'IVAP està dirigit al personal al servici de la Generalitat i comprén la formació contínua i la formació especialitzada.

La formació contínua està relacionada amb l'entorn de la pròpia persona. El seu objectiu es centra en el desenvolupament personal i autorrealització, per tal d'integrar i motivar a la persona en el desenvolupament del seu treball.

La formació especialitzada està relacionada amb l'activitat i el lloc de treball que una persona desenvolupa en l'Administració Pública. El seu objectiu es centra a millorar els coneixements i habilitats de l'activitat professional que desenvolupa l'empleat públic, per a millorar la qualitat dels servicis públics. Per això atén, preferentment, les necessitats de formació de les conselleries i organismes que en depenen, així com les peticions comunes a totes estes per grans àrees d'especialitat, o formació dirigida a col·lectius específics.

 

Resolució i Normativa

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, de la Direcció General de  Funció  Pública,  per  la  qual  es  convoquen  les  accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2017.

 

Dades Pla de Formació

Visor de contenido web

Oferta formativa - Calendari

Programació mesual dels cursos de formació

  • Febrer (pdf)
  • Març (pdf)
  • Abril (pdf)
  • Maig (pdf)
  • Juny (pdf)
  • Juliol (pdf)
  • Setembre (pdf)
  • Octubre (pdf)
  • Novembre (pdf)