Visualització de contingut web

Oferta - Pla Interadministratiu - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA i GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

 1. Objectius
  • Capacitar a organitzacions municipals que tenen implantada la ferramenta Bústia Ciutadana (BC) en l'optimització de la gestió de la informació.
 2. Continguts
  • Participació ciutadana. Marc normatiu. La Bústia Ciutadana com a ferramenta de participació.
  • Valors i valor afegit d'un sistema de gestió de la informació. Presentació del model proposat.
  • Requisits interns per a la seua implantació.
  • Mapa de processos del model de gestió per processos de la bústia ciutadana.
  • Estructura organitzativa.
  • Sistema de responsabilitats.
  • Bateria d'indicadors.
  • Ferramentes de millora.
  • Auditories i acreditació.
 3. Professorat
  • Isabel Zafrilla López, cap d'àrea de ciutadania i xarxes socials, de la Direcció General de Ciutadania i Integració de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.
  • Mª Teresa Ureña Soriano, cap de negociat d'ddministració i gestió de qualitat de la Diputació de València.
  • Luis Rubio Nadal, tècnic superior en gestió de qualitat de la Diputació de València.
 4. Dates i lloc de realització
  • Edició de València els dies 22, 24, 28 i 30 de març de 2011 i 4, 5 i 7 d'abril de 2011 en el Palau de Pineda (Pl. del Carmen, 4 València).
  • Edició d'Alacant els dies 3, 4, 10, 11 i 12 de maig de 2011 en la Llar Provincial d'Alacant.
  • Edició de Castelló els dies 6, 8, 10, 14, 16, 20 i 22 de juny de 2011 en el CEFIRE de Castelló de la Plana.