Visualització de contingut web

En què consisteix

Formació per a la igualtat entre dones i hòmens en l'Administració Pública Valenciana.

Fomentar la igualtat, a través de la formació, és una de les mesures proposades per la Generalitat dins del Pla d'Igualtat entre Dones i Hòmens de l'Administració de la Generalitat. Per a això consolidem i ampliem l'oferta de cursos en matèries relacionades amb la igualtat d'oportunitats, tant en nombre d'edicions com incorporant noves accions formatives. Amb el curs de Sensibilització d'Igualtat d'Oportunitats, a través d'Internet, les empleades i empleats públics poden accedir a aquesta matèria a qualsevol hora i en qualsevol moment.