Visualització de contingut web

Pla

 

Codi ÀREA DE FORMACIÓ DENOMINACIÓ DEL CURS Grup Modalitat Hores
154 Àrea social i igualtat Salut, gènere i violència A, B, C, D i E Presencial 30
333 Àrea jurídica El principi d'igualtat de tracte per raó de gènere en la normativa laboral A, B, C, D i E Presencial 30
426 Àrea social i igualtat Violència de gènere A, B, C, D i E Presencial 15
533 Àrea social i igualtat D'igual... a igual (igualtat de gènere) A, B, C, D i E Presencial 20
611 Àrea social i igualtat Comunicació i llenguatge no sexista A, B, C, D i E Presencial 20
722 Àrea social i igualtat La igualtat d'oportunitats com a estratègia d'actuació en les administracions públiques A, B, C, D i E Presencial 30
973 Àrea social i igualtat Sensibilització en igualtat d'oportunitats A, B, C, D i E Online 15