Visualització de contingut web

Formació Presencial

El pla de formació de l'IVAP està dirigit al personal al servici de la Generalitat i comprén la formació contínua i la formació especialitzada.

La formació contínua està relacionada amb l'entorn de la pròpia persona. El seu objectiu es centra en el desenvolupament personal i autorrealització, per tal d'integrar i motivar a la persona en el desenvolupament del seu treball.

La formació especialitzada està relacionada amb l'activitat i el lloc de treball que una persona desenvolupa en l'Administració Pública. El seu objectiu es centra a millorar els coneixements i habilitats de l'activitat professional que desenvolupa l'empleat públic, per a millorar la qualitat dels servicis públics. Per això atén, preferentment, les necessitats de formació de les conselleries i organismes que en depenen, així com les peticions comunes a totes estes per grans àrees d'especialitat, o formació dirigida a col·lectius específics.

 

Resolució i Normativa

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de Formació del Personal al Servei de la Generalitat per a 2018.

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2018, de la Direcció General de  Funció  Pública,  per  la  qual  es  convoquen  les  accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2018.

Dades Pla de Formació

  • Cursos sol·licitats
  • Descàrrega Dades Pla de Formació 2018 (pdf) (La informació ací reflectida és a títol informatiu. Febrer 2018)

Calendari

Programació mesual dels cursos de formació