1823 - BÀSIC DE VALENCIÀ

Objetivos: Aquest curs té com a objectiu que el parlant acredite un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, d'usuari independent (B1) que permet dur a terme les tasques i les situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana i especialment sobre temes de l'àmbit administratiu.
Contenido: - Ortografia bàsica. Diferències amb el castellà. Accentuació i dièresi. Apostrofació i contracció. Els numerals.
- Lèxic. Barbarismes. Locucions i frases fetes. Sinònims i antònims. Expressions del llenguatge administratiu.
- Morfosintaxi. Pronoms febles i forts.

Dirigido a: a personal dels grups A1, A2, C1, C2 i APF
Horas formación: 15
Lugar: A través de Internet
Impartido por: IVAP