1909 - PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L'ADMINISTRACIÓ

Objetivos: Sensibilitzar i capacitar a les persones assistents en la necessitat de la introducció de la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral. Adquirir coneixements bàsics sobre gènere i mercat laboral, com per exemple, els relatius a la divisió sexual del treball o la coresponsabilitat en el repartiment de les tasques domèstiques i en la cura de la família. Oferir eines per a fomentar la igualtat d'oportunitats en les organitzacions i evitar discriminacions. Conéixer el procés d'elaboració d'un pla d'igualtat.
Contenido: - Definició de conceptes sobre igualtat d'oportunitats.
- Mesures de conciliació.
- Gènere en l'àmbit laboral.
- Pla d'igualtat d'oportunitats.
Dirigido a: a personal dels grups A1, A2, C1, C2 i APF
Horas formación: 20
Lugar: A través de Internet
Impartido por: IVAP