2102 - GESTIÓ DE L'AULA MOODLE D'EFORMACIÓ

Objetivos: Coneixement de l'ús de l'aula virtual Moodle utilitzada en eFormación, per a la impartició de formació.
Coneixement general dels entorns virtuals d'aprenentatge basats en Moodle.

Contenido: - L'Aula Moodle
- Comunicació Social
- Qüestionaris
- Tasques
- Qualificacions
- Assistència
- Ludificació
Dirigido a: a personal dels grups A1, A2, C1, C2 i APF
Horas formación: 15
Lugar: A través de Internet
Impartido por: IVAP