Visualització de contingut web

Eventos - Jornadas

Jornades sobre polítiques d'igualtat en l'administració pública

Alacant, 12 de juny de 2018 

Actos video

Eventos - Jornadas

Taller: "Destreses Directives en la Gestió Pública – Cooperar per a Guanyar" (matricular-se ací)
València, 16 i 17 de juny de 2017

El taller té com a objectiu proporcionar un llenguatge i un marc comú per a la pràctica de la direcció d'equips directius, focalitzats en l'orientació a resultats i basats en la sinergia cooperativa.

El taller serà conduït per Julio Pitlik, reputat formador de formadors, soci fundador de saber fer Group, empresa dedicada a la formació de personal governamental i empresarial i a la creació d'instruments formatius i d'avaluació avançats.

Amb una àmplia experiència com a consultor estratègic en organitzacions públiques i privades de tot el món Julio és a més el creador i director de la web: www.formaciondeformadores.com , portal líder en metodologies didàctiques amb més de 10.000 usuaris permanents en 41 països.

Expert en les tècniques més modernes del "Learning by Doing" (aprendre fent) ens promet una jornada sorprenent d'aprenentatge vivencial.

Alguns dels temes a tractar:

Decidir i Executar – Desafiaments de la Gestió Pública
Dilemes Directius i com resoldre'ls
Desenrotllament i lideratge de "equips complementaris"
Fonts de poder directiu – Tàctiques d'Influència
El curt i llarg termini en la gestió estratègica

Jornades sobre la nova Llei de Contractes del Sector Públic
València, 22 i 23 de maig de 2017

Taller pràctic sobre plataforma de contractes i centrals de compres
València, 25 de maig de 2017


Davant de l'aprovació de la Llei de Contractes del Sector Públic amb la transposició de les Directives comunitàries de Contractació Pública amb efecte directe a Espanya des del 18 d'abril de 2016, es fa necessària una revisió general de les principals novetats introduïdes en la Llei que pretén agilitzar els procediments de contractació, dotar-los d'una major transparència, establir mecanismes que impedisquen o dificulten el frau en la contractació i facilitar l'accés a la contractació pública de les xicotetes i mitjanes empreses per a afavorir la concurrència.

Així mateix, s'aposta per nous procediments d'adjudicació com el procediment simplificat, el procediment d'associació per a la innovació, etc.

Tot això unit a la necessitat d'utilitzar les noves tecnologies per a afavorir l'agilitat i seguretat en la contractació, fa necessària una formació dirigida tant a les entitats que integren el sector públic com a les empreses privades, tots ells amb un paper fonamental en la contractació, atés que la mateixa no existiria sense algun d'ells.

El programa es dividix en quatre blocs. El primer d'ells, fent una revisió general a les principals novetats des de la preparació dels contractes, passant pels procediments utilitzats per a la busca dels proveïdors del sector públic fins a la completa extinció dels contractes, incloent els controls tant previs com posteriors que tota entitat pública ha de seguir per a un adequat compliment de la Llei.

El segon fa referència als distints contractes i a les principals novetats en els distints procediments de contractació.

El tercer fa referència a les especialitats dels poders adjudicadors diferents de les administracions públiques i a les novetats introduïdes per als mitjans propis i servicis tècnics de l'Administració.

Finalment, el quart és un taller que pretén donar una visió pràctica de les principals ferramentes que tant l'Estat com la Generalitat i les Entitats Locals han desenrotllat per a dotar de major agilitat a l'Administració, amb procediments electrònics també en l'àmbit de la contractació pública.

COORDINACIÓ ACADÈMICA
Gabriel Doménech Pascual. Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de València

Fundació Universidad-Empresa de la Universitat de València - ADEIT
Plaça Mare de Déu de la Paz, 3 (darrere de l'Església Santa Caterina)
46001 València, Espanya

 

Jornades "Un nuevo empleo público valenciano para el siglo XXI"

Presentació del Pla de Formació del personal al servici de la Generalitat per a l'any 2014

Jornades

El Conseller d'Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues, ha explicat que el nou Pla de Formació per a empleats públics del 2014 "ens permetrà avançar cap a una Administració més eficaç i professionalitzada".

"Volem una Administració al servici del ciutadans, i que estos se senten orgullosos de l'Administració que tenen i del servici públic que prestem", ha afegit el conseller Moragues.

"Per tot això -ha afirmat- per a 2014 hem dissenyat un ambiciós pla de formació de l'empleat públic, encaminat a aconseguir una nova administració més àgil, eficaç i sostenible, en consonància amb el medi ambient".

Durant la presentació del pla formatiu de l'IVAP el conseller ha incidit en el fet que les línies formatives estratègiques s'ajusten a l'actual context econòmic, per la qual cosa els cursos i tallers oferits reforcen, entre altres, el missatge d'austeritat i estalvi que vol transmetre el Consell.

Dirigit a prop de 21.000 treballadors -empleats de la Generalitat i personal de Justícia-, el pla donarà especial rellevància a la formació dels empleats públics que hagen de realitzar noves tasques una vegada que es produïsca la redistribució d'efectius entre conselleries, dins del Pla de Redistribució de Càrregues del Consell.

Igualment donarà suport a altres plans estratègics del Consell com el Pla Sirca, l'Agenda digital o el Pla de qualitat i inspecció de servicis, a través de cursos d'atenció a la ciutadania, de noves tecnologies, maneig de les xarxes socials, programari lliure, etc.
 
El conseller ha destacat accions incloses en el pla, emmarcades en l'objectiu de sostenibilitat i optimització de recursos, com l'eliminació del paper, la digitalització d'arxius i documents o la millora en la gestió i contractació administrativa.

L'oferta d'enguany potència la formació en valencià i els cursos via Internet. En Formació Contínua s'ha afegit l'àrea d'Atenció a la Ciutadania i s'ha impulsat l'àrea de Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat i també l'àrea de Recursos Humans, amb nous cursos.

Pel que fa a la Formació Especialitzada, que és la que proposen les diferents conselleries, posa l'èmfasi en els temes en què necessiten que el seu personal estiga format i actualitzat per a prestar un millor servici al ciutadà. A destacar la formació especialitzada per al personal al servici de l'administració tributària, personal del Servef, atenció a emprenedors o prevenció de riscos laborals.

Una de les novetats del Pla de Formació 2014 és l'anglés en línia en col¿laboració amb l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES) i la Conselleria  d'Educació, Cultura i Esport, dins de la política d'optimització de recursos disponibles, que perseguix fomentar la col¿laboració amb altres institucions i  també l'optimització dels recursos formatius.

En esta línia s'inscriu també el seminari 'Administració Pública i Governabilitat', en col¿laboració amb la Universitat CEU-Cardenal Herrera, que tractarà temes com la comunicació organitzativa, el lideratge, l'ètica pública, els reptes de la governabilitat actual o el rol científic dels estudis sobre l'administració pública.

Els empleats i empleades de la Generalitat poden conéixer el Pla de Formació 2014 a través de la pàgina web de l'IVAP.

Jornada de treball sobre l'aplicació pràctica de la Llei 10/2010 d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana 

Jornades

Dirigit a unitats de Gestió de Personal

Calendari

31 de març de 2011
Consellleria de Presidència i Indústria, Comerç i Innovació

Lloc de celebració

Conselleria d'Indústria
C/ Colom, 32 (València)

Calendari

14 d'abril de 2011
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
Conselleria de Justícia i AAPP
Conselleria de Governació
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania

Lloc de celebració

Saló d'Actes de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
C/ Palau, 14 (València)
(resta de conselleries a determinar)

Horari de 9:00 a 14:00 hores

Impartida per l'Advocacia de la Generalitat i personal de la Conselleria de Justícia i AAPP

 

Jornades - "Els centres de formació com a fonts d'eficàcia, salut laboral i seguretat organitzacional"

Jornades

València

2-4 de juliol 2008

En el marc de programes d'investigació europeus, els treballs psicosocials en salut i seguretat organitzacional ocupen, cada vegada més, un lloc destacat; en aquesta línia, alguns centres de formació d'empleats públics ens estem plantejant el grau d'implicació, compromís i desenrotllament formatiu que hauríem de tindre en la seua prevenció.

Des de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de la Generalitat Valenciana, entenem que ha arribat el moment de vincular filosofies, conceptes i estratègies de la cultura de seguretat i la cultura organitzacional, i integrar la seguretat i la salut en les organitzacions, amb la complicitat i el suport dels departaments de Prevenció de Riscos Laborals, que des de la seua anàlisi i avaluació de riscos, facilitaran a la formació la seua forma d'intervindre.

Volem proporcionar als empleats públics una formació de qualitat tant per a l'exercici, com per a l'autorealització, que enfortisca els processos d'innovació i canvi que, sense cap dubte, milloren la productivitat, l'equitat i l'ètica.

 

Ponències

Los procesos de formación como instrumentos de cambio en la administración pública (PDF)

Liderazgo y salud ocupacional (PDF)

La formación como instrumento de salud laboral (PDF)

Posibles actuaciones de los centros de formación en la prevención del Burnout y el bienestar psicológico en el trabajo (PDF)

Formando Public Managers (PDF)

La evaluación del desempeño y la carrera profesional como fuente de eficacia en la Administración Pública (PDF)

El papel de los centros de formación en la evaluación del desempeño (PPS) [Part 1] [Part 2]

[Veure Jornades i Notícies]