Actualitat

Taller pràctic sobre plataforma de contractes i centrals de compres

Taller pràctic sobre plataforma de contractes i centrals de compres

València, 25 de maig de 2017

 A causa de l'aprovació de la Llei de contractes del sector públic amb la transposició de les directives comunitàries de contractació pública amb efectes directes sobre Espanya des del 18 d'abril de 2016, es fa necessària una revisió general de les principals novetats introduïdes en la llei que pretén agilitar els procediments de contractació, dotar-los d'una major transparència, establir mecanismes que impedisquen o dificulten el frau en la contractació i facilitar l'accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses per a afavorir la concurrència.

Així mateix, s'aposta per nous procediments d'adjudicació com el procediment simplificat, el procediment d'associació per a la innovació, etc.

Tot això, unit a la necessitat d'utilitzar les noves tecnologies per a afavorir l'agilitat i seguretat en la contractació, fa necessària una formació adreçada tant a les entitats que integren el sector públic com a les empreses privades, totes amb un paper fonamental en la contractació, atés que la mateixa no existiria si en faltara alguna.

El programa es divideix en quatre blocs.

El primer, fa una revisió general de les principals novetats des de la preparació dels contractes, passant pels procediments utilitzats per a la cerca dels proveïdors del sector públic fins a la completa extinció dels contractes, incloent-hi els controls tant previs com posteriors que tota entitat pública ha de seguir per a un adequat compliment de la llei.

El segon fa referència als diferents contractes i a les principals novetats en els diferents procediments de contractació.

El tercer tracta les especialitats dels diferents poders adjudicadors de les administracions públiques i a les novetats introduïdes per als mitjans propis i serveis tècnics de l'Administració.

Finalment, el quart és un taller que pretén donar una visió pràctica de les principals eines que tant l'Estat com la Generalitat i les entitats locals han desenvolupat per a dotar de major agilitat a l'Administració, amb procediments electrònics també en l'àmbit de la contractació pública.

COORDINACIÓ ACADÈMICA
Gabriel Doménech Pascual. Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de València


Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València - ADEIT
Plaça Virgen de la Pau, 3 (darrere de l'església Santa Caterina)
46001 València, Espanya