Visualització de contingut web

administració local

Subvencions destinades al finançament de plans de formació de les entitats locals.

 • RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 20 de juny de 2018. [Descarregar]
 • Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió celebrada el día 31 de juliol de 2018, en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'administració local. [Descarregar]
 • RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP). (DOCV núm. 8.324, de 25 de juny de 2018) [Descarregar]
 • Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana en la seua reunió celebrada el dia 19 de juliol de 2017, en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'administració local [Descarregar]
 • RESOLUCIÓ  de  22  de  maig  de  2017,  de  la  Conselleria de  Justícia,  Administració  Pública,  Reformes  Democràtiques  i  Llibertats  Públiques,  per  la  qual  es  convoquen  per a  l'exercici  2017  subvencions  destinades  al  finançament de  plans  de  formació  per  al  personal  de  l'Administració Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  en  el  marc  de  l'Acord  de  Formació  per  a  l'Ocupació  de  les  Administracions Públiques (AFEDAP). (DOCV núm. 8.059, de 9 de juny de 2017)  [Descarregar]
 • RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 7 de juliol de 2016. (DOCV núm. 7.864, de 2 de setembre de 2016) [Descarregar]
 • RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP). (DOCV núm. 7.825, de 11 de juliol de 2016) [Descarregar]
 • RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la consessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 2 de febrer de 2015. (DOCV núm 7.460, de 06 de febrer de 2015) [Descarregar]
 • RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen per a l'exercici 2015 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFODAP).(DOCV núm 7.460, de 06 de febrer de 2015) [Descarregar]
 • Model de memòria del Pla de Formació [Descarregar]
 • Full de valoració de criteris de qualitat [Descarregar]
 • Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana en la seua reunió celebrada el dia 13 de maig de 2015, en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'administració local [Descarregar]
 • Orde 3/2014. Orde 3/2014, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació de les entitats locals, en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques. (DOCV núm 7.227, de 05 de març de 2014) [Descarregar]
 • Resolució, de 28 de març de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen per a l'exercici 2014 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració Local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP). (DOCV núm 7.246, de 02 d'abril de 2014) [Descarregar]
 • Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana en la seua reunió celebrada el dia 13 de juny de 2014, en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'administració local [Descarregar] [Descarregar]
 • Resolució, de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 28 de març de 2014. (DOCV núm 7.327, de 29 de juliol de 2014) [Descarregar]
 • Correcció d'errors de la Resolució de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocats per Resolució de 28 de març de 2014. (DOCV núm 7.330, de 1 d'agost de 2014) [Descarregar]
 • Plans de formació de les entitats locals 2014 [Descarregar]