Altres ajudes i subvencions

2020

2020

Acord de 29 de setembre de 2020 de la Comissió de Valoració i llistat d'autobaremació
Convocatòria

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat. [2020/7196]

(DOGV núm. 7196 de 14 de setembre de 2020)

Bases reguladores

DECRET 104/2020, de 7 d'agost, del Consell, de modificació del Decret 26/2019 (bases reguladores de la concessió d'ajudes, a persones joves altament qualificades, per a la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat). [2020/6586]

(DOGV núm. 8880 de 12 d' agost de 2020)

2019

2019

Pla de control de les ajudes per a la preparació d'oposicions de la Direcció General de Funció Pública.
Ampliació termini sol·licitud

Extracte de la Resolució de 7 d'agost de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'amplia el termini de sol·licitud d'ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat, previst en la Resolució de 23 de juliol de 2019, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2019/8138]

(DOGV núm 8610 de 9 de agosto de 2019)

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració  Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2019/7637]

(DOGV núm 8599 de 25 de julio de 2019)

Bases reguladores

DECRET 26/2019, d'1 de març, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, a persones joves altament qualificades, per a la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat. [2019/2391]
(DOGV núm. 8504 de 12 de marzo de 2019)