Altres ajudes i subvencions

AJUDES PREPARACIÓ PROVES SELECTIVES GRUP A

AJUDES PREPARACIÓ PROVES SELECTIVES GRUP A

Pla de control de les ajudes per a la preparació d'oposicions de la Direcció General de Funció Pública.
Ampliació termini sol·licitud

Extracte de la Resolució de 7 d'agost de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'amplia el termini de sol·licitud d'ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat, previst en la Resolució de 23 de juliol de 2019, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2019/8138]

(DOGV núm 8610 de 9 de agosto de 2019)

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració  Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2019/7637]

(DOGV núm 8599 de 25 de julio de 2019)

Bases reguladores

DECRET 26/2019, d'1 de març, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, a persones joves altament qualificades, per a la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat. [2019/2391]
(DOGV núm. 8504 de 12 de marzo de 2019)