Bàsica

Gestió del Aula Moodle de eFormación

Utilitzar l' Aula Moodle per a eFormació Si...

La videoconferència al seu servei

Aprendre a utilitzar l'eina de la videoconferència

Curs bàsic de ciberseguretat

Aprendre a identificar incidents que puguen vulnerar la seguretat i adquirir les bones pràctiques per a evitar-los.

Conceptes bàsics de la Unió Europea en el context actual

Curs sobre les característiques i normativa de la Unió Europea, la pertinença d'Espanya i l'aplicació en el dret intern espanyol. Així com la participació de les comunitats autònomes a la...

Bàsic de valencià

Curs de valencià per a aconseguir un ús de la llengua, tant oral com escrita, d'usuari independent (B1)

Perspectiva de gènere en l'administració

Curs per a sensibilitzar i capacitar a les persones assistents en la necessitat de la introducció de la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral.

Transparència en la Generalitat i bon govern

Curs sobre transparència i bon govern per a donar a conéixer al personal empleat públic la normativa vigent, i les eines en el treball diari de la Generalitat.

Formació en Prevenció de Riscos laborals

Curs sobre Prevenció de Riscos laborals per al personal al servei de l'Administració Pública