Visualització de contingut web

Esdeveniments - Conferències

Seminari de l'IVAP

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I GOVERNABILITAT

MÒDUL III: LIDERATGE I DIRECCIÓ EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Conflictes en la separació política-Administració pública

Gestió dels RH públics

La direcció pública professional

PONENTS:
Honrable Consellera Sra. MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET
Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Sra. AMPARO PLAZA
Politòloga

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ:

8 d'abril de 2014, de 17:00 a 19:00 hores en l'aula 2.1 del Palau de Colomina (CEU Cardenal Herrera)

[Descarregar]

MÒDUL II: LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES: DISCURS O REALITAT?

Praxis

Models analítics

Escenaris nous

PONENTS:
D. RAÚL LUCAS IGLESIAS
Politòleg i jurista. Tècnic de l'administració de l'Estat

Sra. Mº LUISA RIBALTA RIBELLES
Politòloga i periodista. Técnic de l'AVAP (Generalitat Valenciana)

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ:

26 de març de 2014, de 17:00 a 19:00 hores en l'aula 2.1 del Palau de Colomina (CEU Cardenal Herrera)

[Descarregar]

MÒDUL I: REPTES I TÒPICS DE LA GESTIÓ PÚBLICA

Desafiaments actuals en la ciència de l'administració

Reptes i tòpics en la gestió pública

Necessitat de les anàlisis de prospectiva

PONENTS:
Dr. JAVIER PINAZO
Advocat. Prof. Ciències Polítiques d'Univ. CEU Cardenal Herrera

Sra. CINTIA POVEDA
Politòloga. Cap de Gabinet de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Generalitat Valenciana)

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ:

26 de febrer de 2014, de 17:00 a 19:00 hores en l'aula 2.1 del Palau de Colomina (CEU Cardenal Herrera)

[Descarregar]

Cicle de conferències de l'IVAP

València

PLA ESTRATÈGIC D'ACTUACIÓ EN COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA DE FAMÍLIA I MENOR

MÒDUL III:
INTERDEPENDÈNCIA ADMINISTRATIVA

CONFERÈNCIA:
AJUDANT A CRÉIXER A LA FAMÍLIA. LA INTERVENCIÓ FAMILIAR

PONENT:
SR .JAVIER BOU PIQUER
PSICÒLEG CLÍNIC I TERAPEUTA FAMILIAR
bou_jav@gva.es

[Descarregar]   [Veure Conferències i Notícies]

 

Cicle de conferències de l'IVAP

València

PLA ESTRATÈGIC D'ACTUACIÓ EN COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA DE FAMÍLIA I MENOR

MÒDUL II:
INTERDEPENDÈNCIA ADMINISTRATIVA

CONFERÈNCIA:
IMPLICACIÓ I COORDINACIÓ DE LES DISTINTES ADMINISTRACIONS EN LA PRÀCTICA D'UNA INTERVENCIÓ INTEGRAL AMB MENORS. TREBALL EN XARXA

PONENT:
SR. JOSÉ RAMÓN UBIETO PARDO
PSICÒLEG CLÍNIC I TERAPEUTA
 jubieto@yahoo.es

[Part 1] [Part 2] [Part 3]   [Veure Conferències i Notícies]

 

Cicle de conferències de l'IVAP

València

maig 2010

PLA ESTRATÈGIC D'ACTUACIÓ EN COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA DE FAMÍLIA I MENOR

MÒDUL I:
LEGISLACIÓ, MARC COMPETENCIAL I RECURSOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓ DE MENORS

CONFERÈNCIA:
LES INSTITUCIONS DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA: CAP A UN MARC CONCEPTUAL DIFERENT I NOVA PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓ INFANTIL

PONENT:
D. JAVIER MARTÍN HERNÁNDEZ
PSICÒLEG I TERAPEUTA FAMILIAR
javier.martin@xunta.es

[Descarregar]   [Veure Conferències i Notícies]

 

Cicle de conferències de l'IVAP

Jornadas

València

2 i 23 d'octubre 2008 / 6 i 27 de novembre 2008

 

Amb l'objectiu de difondre temes d'interés per a l'empleat públic i la Funció Pública, en el menor temps possible, així com servir de portaveu de novetats de l'Administració del Consell, iniciem aquest apartat de Conferències, els nexes d'unió del qual són el sòlid prestigi acadèmic dels conferenciants, triats cuidadosament segons el tema tractar, la seua actualitat i la publicació del Nou Estatut de l'Empleat Públic.

Pretenem que aquest cicle de conferències siga un lloc de reflexió i anàlisi de polítiques públiques, i un complement, que creiem necessari, a l'oferta formativa en si.

Cada conferència tindrà una duració aproximada d'hora i mitja i se certificarà l'assistència (lliure) amb una equivalència de 15 hores lectives en cas d'assistència a totes elles.

[Part 1] [Part 2]   [Veure Conferències i Notícies]