Visualització de contingut web

Cursos autoformatius

Els cursos de la modalitat d'autoformació en línia poden realitzar-se durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i integren les següents matèries: prevenció de riscos laborals, transparència i bon govern, perspectiva de gènere, valencià i Unió Europea. Es tracta d'accions formatives excloses del número màxim que es poden sol·licitar i la seua matriculació es formalitzarà a través de la pàgina web de l'IVAP. Estos cursos no tenen enquesta de valoració i els certificats s'emeten amb un temps màxim de 2 mesos.

Formació en Prevenció de Riscos laborals

Curs sobre Prevenció de Riscos laborals per al personal al servei de l'Administració Pública

Transparència en la Generalitat i bon govern

Curs sobre transparència i bon govern per a donar a conéixer al personal empleat públic la normativa vigent, i les eines en el treball diari de la Generalitat.

Bàsic de valencià

Curs de valencià per a aconseguir un ús de la llengua, tant oral com escrita, d'usuari independent (B1)

Perspectiva de gènere en l'administració

Curs per a sensibilitzar i capacitar a les persones assistents en la necessitat de la introducció de la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral.

Conceptes bàsics de la Unió Europea en el context actual

Curs sobre les característiques i normativa de la Unió Europea, la pertinença d'Espanya i l'aplicació en el dret intern espanyol. Així com la participació de les comunitats autònomes a la...