Visualització de contingut web

Descripció

L'Institut Valencià d'Administració Pública es crea mitjançant un Decret del Consell de 28 de gener de 1980 (DOCV núm 16, de 15 de febrer de 1980) [descarregar], com a òrgan entorn del qual gira la política de formació del personal al servei de les distintes administracions públiques de la Comunitat Valenciana, i es troba adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

Entenem la Formació com un mitjà per a aconseguir donar resposta a les necessitats i requeriments de l'estratègia de l'Administració Pública, que ha de respondre les demandes dels ciutadans.

Per això, el nostre model metodològic pretén donar resposta a la demanda de realitzar una gestió eficaç i eficient dels recursos públics, dedicats als programes de Formació al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana.

Els nostres programes de Formació mobilitzen un important volum de recursos humans i materials, que han de ser gestionats basant-se en uns criteris de qualitat. I per tant hi caldrà:

  • Conèixer les necessitats formatives dels empleats públics, per a poder desenvolupar un Pla Formatiu adient.
  • L'Avaluació Contínua del dit Pla, així com una Anàlisi Final dels Resultats del seu Impacte, que ens ajuda a dissenyar-lo i redissenyar-lo constantment, perquè responga, el més ràpidament possible, als canvis que es van produint en la Generalitat.

En aquesta pàgina trobaràs tota la informació necessària per a sentir-te partícip d'aquests processos i ajudar, amb la teua opinió, en el disseny i avaluació d'un Pla Formatiu, que és el teu.

Moltes gràcies.

L'equip de l'IVAP