Visualització de contingut web

Detecció de Necessitats

Els programes de formació de l'IVAP mobilitzen un important volum de recursos humans i materials els quals han de ser gestionats basant-se en uns criteris de qualitat. Cal així, en primer lloc, conéixer les necessitats formatives dels empleats públics per a poder desenvolupar un Pla Formatiu adient.

L'avaluació contínua del dit Pla, així com una anàlisi final dels resultats del seu impacte, ens ajudaran a dissenyar-lo i redissenyar-lo constantment, perquè responga el més ràpidament possible als canvis que es van produint a la nostra Administració Pública.

A aquest efecte, l'IVAP ha dissenyat un model integral d'avaluació de necessitats formatives i dels resultats de la formació, els formularis del qual apareixen tot seguit:

Detecció de necessitats 2019

Enquesta Empleats Públics (Diagnòstic del procés formatiu)

 

ANÀLISI I REGISTRE D'ACCIONS FORMATIVES

  • Objectius estratègics d'organització.
  • Tendències de canvi social, econòmiques...
  • Informació dels responsables de formació de les Conselleries
  • Informació de l'empleat públic: Lloc de treball (necessitat percebuda) i Llistat de demanda pendent.

 

Recopilació de la informació i anìlisi per part de l'IVAP generada per l'anàlisi i registre de necessitats formatives

.

Llistat d'àrees formatives, Accions formatives i les seues Característiques

 

 

  • Informació dels qüestionaris d'avaluació dels assistents/alumnes, sobre accions formatives.
  • Informació dels responsables de formació o assimilats.
  • Validació del llistat d'accions formatives, amb responsables de formació o assimilats.
  • Informació dels llistats de demandes pendents.