Visualització de contingut web

Enquesta Conselleries (SGA)

Per a l'elaboració dels plans de Formació dels empleats públics de l'administració de la Generalitat Valenciana respecte a l'exercici 2013, l'IVAP necessita conéixer les necessitats de formació de les distintes unitats. Cal informació respecte als cursos de formació sol·licitats i cal que els esmentats cursos estiguen adequadament planificats per a convertir-se en un marc útil.

A aquest efecte, s'ofereix un formulari que podrà agilitar l'obtenció de les dades que l'IVAP ha d'utilitzar i que també facilitarà a cada unitat administrativa la tramesa de la documentació sol·licitada.

Per tal que feu arribar a l'IVAP les propostes corresponents a aqueix departament, us facilitem un document (Atenció al professorat - Descàrrega de models) en què podrà especificar els cursos susceptibles de ser realitzats en el Pla de Formació Especialitzada, en què la vostra unitat estaria interessada de cara a l'elaboració dels plans de Formació del proper any.

Una vegada descarregat el document (Atenció al professorat - Descàrrega de models) haureu d'especificar les dades que siguen del vostre interés i remetre'l per correu electrònic a l'adreça següent: ivap@gva.es

No obstant això, si desitgeu remetre la informació de qualsevol altre mode, en quedem a l'espera.

Agraïm la vostra col·laboració,

L'equip de l'IVAP