Visualització de contingut web

Avaluació de l'Impacte

L'objectiu d'aquestes enquestes és demanar informació sobre la transferència de les competències apreses al lloc de treball. Aquesta informació ens serà útil per a preparar futures accions formatives que siguen més transferibles i, per tant, que tinguen un major impacte a la Generalitat.

La millor forma de conéixer objectivament les repercussions del Pla de Formació, és mitjançant un conjunt d'indicadors organitzacionals. Aquests indicadors ens aporten informació estadística sobre l'evolució de l'IVAP en matèria de formació. Només així podrem observar realment els canvis escomesos a la Generalitat per la nostra acció.

Us donem les gràcies per ajudar-nos a millorar.