Visualització de contingut web

Descripció

Els programes de formació, de l'Institut Valencià d'Administració Pública, mobilitzen un important volum de recursos humans i materials que porten associats els seus corresponents estudis d'avaluació i seguiment. Per això, per a assegurar la qualitat, l'efectivitat i l'eficàcia de la nostra Formació, avaluem durant tot el procés metodològic.

La recollida i el subministrament d'informació la integrem en un procés continu, en què les noves aportacions de dades, tant formals com informals, matisen i completen les anteriors, acabant el cicle formatiu amb un informe final, on queden recollides les principals conclusions i valoracions aconseguides.

 

Avaluació del nostre programa
Implica Implica Implica
Avaluació
Inicial
Avaluació
Processual
Avaluació
Resultats
Implica Implica Implica
Informe
Inicial
Informe de
Progrés
Informe
Final
Context
Necessitats
Viabilitat
Destinataris
Disseny
Realització
Desenvolupament
Resultats
Gestió
Avaluació
Resultats
Productes
Impacte
Costos