Inscripció a accions formatives

Inscripcions formatives pla 2019 segona convocatòria

Les accions formatives es podran sol·licitar des del dia 16 d'abril fins al 5 de maig.