Visualització de contingut web

Avaluació - Model Integral d'Avaluació

El mètode integral consta de dos moments clau:

En primer lloc, hem de realitzar una Anàlisi i Diagnòstic macro centrat en el mitjà i llarg termini amb una freqüència de 4 anys que hauria de coincidir amb el cicle polític (Moment 1). Aquest és el moment adequat en què cal realitzar una Anàlisi i Diagnòstic de les Necessitats Formatives per als pròxims 4 anys (el total del cicle polític). També és el moment adequat per a realitzar una Avaluació dels Resultats obtinguts en els 4 anys anteriors (cicle polític anterior), i de l'Impacte de les Accions Formatives que hem realitzat fins a aqueix moment en la Generalitat Valenciana.

En segon lloc, haurem de realitzar el Diagnòstic de Necessitats Formatives i l'Avaluació dels Resultats de la Formació en el curt termini (anualment), centrant-nos així en una Avaluació Contínua del procés formatiu (Moment 2). Aquesta Avaluació Contínua ens permetrà adaptar-nos de forma diacrònica a l'evolució de la Generalitat Valenciana, i ens permetrà un ajust major a les demandes que apareguen al llarg del cicle.

 

MARC TEÒRIC
. .
L'anàlisi i diagnòstic de
les Necessitats Formatives
Avaluació del resultat de
La Formació i el seu Impacte
. METODOLOGIA .
. .
Mètode per a l'Anàlisi i
Diagnòstic de Necessitats Formatives
Mètode per a Avaluació del Resultat de
La Formació i el seu Impacte
. .
MÈTODE INTEGRAL PROPOSAT

 

BASE DE DADES INTEGRAL

Permet emmagatzemar la informació que produeixen tots els instruments del mètode integral, i poder donar a aquesta el tractament estadístic desitjat.

Les consultes més freqüents seran:

Selecció d'Accions Formatives . Demandes Formatives, Necessitats Formatives i Indicadors . Conselleria
Àrea
Grup
Caps/Subordinats

 

Selecció Professorat . Professor/a Candidat/a . Nombre de cursos
Qualificacions
Transferència
Satisfacció