Visualització de contingut web

Pla de formació

El pla de formació de l'IVAP està dirigit al personal al servici de la Generalitat i comprén la formació bàsica, la formació general, la formació específica i jornades i seminaris.

Formació bàsica

Té per objectiu proporcionar formació sobre matèries que són indispensables conéixer per al compliment adequat de la funció del personal empleat públic. Aquests cursos es porten a terme des de la modalitat d'autoformació en línia, i això en facilita la realització, i s'exclouen del nombre màxim de cursos que es pot sol·licitar.

Formació general

L'objectiu és contribuir a la millora dels coneixements, habilitats i aptituds del personal empleat públic per a exercir les seues funcions d'una manera més eficaç. Comprén un conjunt d'accions formatives de caràcter transversal, agrupat per matèries, i estan dirigides a tot el personal empleat públic inclòs com a destinatari del pla, amb independència de la Conselleria o l'organisme al qual es troben adscrits.

Formació específica

L'objectiu és contribuir a perfeccionar l'acció de govern que porten a terme els diferents organismes. Recull accions formatives oferides a petició de les diferents conselleries i organismes autònoms i estan dirigides, preferentment, al personal adscrit als seus departaments.

Jornades i seminaris

Es tracta d'altres accions formatives no configurades com a cursos, sinó com a jornades o seminaris, dedicades a temes que són d'interés per a l'organització per la seua rellevància o novetat i que permeten, al seu torn, la trobada i l'intercanvi d'experiències professionals del personal de l'Administració de la Generalitat.