fÒRUM d'Igualtat

En què consisteix?

La comunitat de coneixement "Pla d'Igualtat" és una  comunitat virtual l'objectiu de la qual és intercanviar i compartir informació i coneixement relatiu a la igualtat entre dones i homes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

 

 

Com m'hi puc matricular?

Aquesta comunitat és restringida. Per a accedir-hi heu de sol·licitar ser-hi admés o admesa mitjançant un missatge a l'adreça de correu electrònic ivap@gva.es en què indiqueu el nom i cognoms, el NIF i el correu electrònic i rebreu un usuari i una clau d'accés.