Visualització de contingut web

Comunitat 'Pla d'Igualtat'

El Consell, a través de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, està elaborant el II Pla d'Igualtat entre dones i hòmens dirigit a l'administració de la Generalitat, a fi d'aconseguir la igualtat efectiva entre les dones i homes en l'esmentat àmbit.

En què consistix?

La comunitat de coneixement "Pla d'Igualtat" és una comunitat virtual l'objectiu de la qual és intercanviar i compartir informació i coneixement relatiu a la igualtat entre dones i hòmens en l'àmbit de l'administració de la Generalitat.

Com matricular-me?

Aquesta comunitat és restringida. Per accedir ha de sol.licitar la seua admissió.
Ha de remetre al correu ivap@gva.es el seu nom, cognos, NIF i correu electrònic i rebrà un usuari i una clau d'accés.

Com accedir?

Entrar a la Comunitat "Pla d'Igualtat".